Nedgang i antall saker etter gebyrinnføring

Det ble innført gebyr på notarialattester (kr 258) og oppbevaring av testament (kr 688) fra 1.juli 2013. Antall notarialattester er redusert med 11% fra 34 166 i 2012 til 30 267 i 2013. Det tyder på at flere brukere har funnet andre løsninger.

For testamentsoppbevaring er nedgangen på 5% fra 2421 til 2292 saker.