Oppgaver fra domstolene til kommunene?

Regjeringen har i forbindelse med eventuell kommunereform spurt om det er oppgaver som kan overføres fra domstolene til kommunene.

Domstoladministrasjonen svarer i brev av 13.03.2014 ja.

Les svaret her.