Oslo byfogdembetes saksstatistikk for perioden 1. januar - 31. juli 2014

Saksstatistikk for perioden 1. januar - 31. juli 2014

Juli er en relativt stille måned. Vi har derfor ingen egen omtale av sakstilfanget for juli. I stedet viser vi til omtalen og presentasjonen av saksstatistikken for 1. halvår der utviklingen innen de viktigste saksområdene er presentert med grafer. Tallene pr 31. juli finner du i lenken under.

Her finner du saksstatistikken pr 31. juli.