Oslo byfogdembetes saksstatistikk per 30. november 2014

Situasjonen ved utgangen av november er omtrent som måneden før. Antall rettsaker så langt i år ligger én prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. Det er fortsatt en stor vekst i antall innkomne tvistesaker, mens det for andre saksområder kun er små forskjeller fra forrige år.

Les saksstatistikken per 30. november her.