Meny
Saksstatistikk 1. halvår 2017 (07.07.17)

Domstolens saksinngang varierer en del, ikke bare mellom år, men også innen det enkelte år. Så langt i 2017 har vi mottatt noen færre saker enn i tilsvarende periode i fjor. Dette gjelder blant annet store saksfelt som konkurs og tvistesaker. Saksmengden her ligger imidlertid fortsatt på et historisk høyt nivå. Antall forvaltningssaker har hatt en viss oppgang.

Les mer
Stort trykk på domstolene 2015 (16.02.16)

Antallet saker inn til domstolene økte i 2015. Færre tingretter og ingen lagmannsretter når målene for saksbehandlingstid. Det viser årsstatistikken 2015 for domstolene i Norge der du også kan se resultat for hver enkelt domstol.

Les mer her.

Les mer
Årsstatistikk for Oslo byfogdembete 2015 (19.01.16)

Jevnt over noe lavere saksinngang i 2015 enn i 2014. Antall begjæringer om midlertidig forføyning økte betydelig i 2014 og hadde størst nedgang i 2015.

Les mer
Oslo byfogdembetes saksstatistikk for perioden 1. januar - 31. juli 2015 (06.08.15)

Fortsatt nedgang i tvangssalg, ellers små forandringer

Les mer
Saksstatistikk Oslo byfogdembete, 1. halvår 2015 (03.07.15)

Antall saker innenfor store saksfelt som midlertidig forføyning, konkurs og tvangssalg var på et høyt nivå i 2014. I 1. halvår 2015 gikk saksmengden noe ned på disse områdene.

Les mer
Saksstatistikk for mai (12.06.15)

Oslo byfogdembete mottok flere tvangsoppløsninger enn vanlig fra Brønnøysundregisteret. Ellers er det kun små endringer.

Les mer
Statistikk første kvartal 2015 – noe nedgang for rettssaker og oppgang for forvaltningssaker (08.04.15)

Oslo byfogdembete har de siste par årene hatt en vesentlig økning i antall konkurser og begjæringer om midlertidig forføyning. Tallene for første kvartal 2015 sammenlignet med første kvartal 2014 viser en nedgang i rettssakene på i alt 6 %. Saksmengden er fortsatt høyere enn i 2012. Det er usikkert hvordan utviklingen vil bli videre i 2015.

Forvaltningssakene har en samlet økning på 10 % fra 2014.

Les mer