Åpningstid fra 15. mai til 14. september

Fra fredag 15. mai har Oslo byfogdembete åpent fra kl. 08.00 til kl. 15.00.

Sommertiden varer til og med 14. september.