Høringsuttalelse - Overføring av skatteoppkrevingen til skatteetaten

Oslo byfogdembete har avgitt høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Domstolen stiller seg positiv til forslaget om samordning av Skatteetatens innfordring av merverdiavgift og skatteoppkrevernes innfordring av skatt/avgift. Særlig i relasjon til behandling av konkursbegjæringer, vil den forslåtte samordningen kunne være ressursbesparende for domstolen.

Høringsuttalelsen kan leses her.