Mandatet for revisjon av gjeldsforhandlingsreglene klart

Mandatet for revisjon av gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven er klart.

Les mer på Konkursrådets nettsider.