Meny

Fortsatt oppgang for forvaltningssaker og noe nedgang i rettssaker

De siste par årene har vi opplevd en vesentlig økning i antall konkurser og begjæringer om midlertidig forføyning. Tallene til og med april 2015 viser en nedgang i rettssaker på 9 % i forhold til samme periode i 2014. Størst er nedgangen for tvistesaker. Forvaltningssaker har hatt en oppgang i årets fire første måneder på 12 %. For en nærmere omtale av de enkelte saksfelt vises til månedsstatistikk for mars. Der er det også diagrammer som viser utviklingen de seneste år.

Les saksstatistikken pr 30. april her.

Siden ble sist oppdatert: 04.01.2017, kl. 21.06