Oslo byfogdembetes saksstatistikk per 28.02.2015

Saksinngangen de to første månedene er jevnt over noe lavere enn for tilsvarende periode i fjor, men med en del variasjon mellom de ulike sakstypene. For forvaltningsoppgavene er det en liten økning. Blant annet har flere valgt å gifte seg i tinghuset i årets første måneder enn samme periode de to foregående år.

Les saksstatistikken per 28. februar her.