Oslo byfogdembetes saksstatistikk per 31. januar 2015

Rolig start på nytt år

Saksinngangen i januar er jevnt over noe lavere enn for tilsvarende periode i fjor, men med en del variasjon mellom de ulike sakstypene.

Les saksstatistikken pr 31. januar her.