Evakuering av eiendom i Maridalsveien 8 i Oslo

Retten har avsagt kjennelse om evakuering av en eiendom i Maridalsveien 8 i Oslo. De 14 leietakerne som bebor eiendommen er pålagt snarlig fraflytting, og før utløpet av den ordinære oppsigelsestid, ettersom leiegården står i fare for å kollapse. Utleier er oppfordret til å skaffe leietakerne alternativt bosted, og utleieren er dessuten avkrevet økonomisk sikkerhet for å hindre at leietakerne lider økonomisk tap.

Kjennelsen kan leses her.