Fellesforbundet må stanse hotellboikott

Oslo byfogdembete har i dag kommet til at det foreligger en ulovlig boikott av Scandic Hotels AS hoteller i Oslo. Fellesforbundet har fra 3. - 12. mai boikottet leveranser av blant annet mat og sengetøy.

Den 13. mai ba Scandic Hotels AS om midlertidig forføyning for å stanse aksjonen.

Samme dag avsa retten kjennelse i saken, hvor Fellesforbundet ble pålagt umiddelbart å stanse boikott av Scandic Hotels AS hoteller i Oslo. I tillegg ble saksøkte pålagt å betale sakskostnader.

Kjennelsen kan leses her.