Ikke midler til sikring av Oslo tinghus i regjeringens budsjett

Heller ikke årets budsjettforslag inneholder bevilgninger til etablering av sikkerhetskontroll i Oslo tinghus. Torsdag 15. oktober holdt Justiskomiteen en åpen høring der blant annet Oslo tinghus fikk anledning til å snakke om behovet for økt sikkerhet.

Høringen kan sees her.