Meny

Fortsatt nedgang i tvangssalg, ellers små forandringer

Det er kun marginale forskjeller sammenliknet med tallene for juni. Nedgangen i mottatte begjæringer om tvangssalg fortsetter og ved utgangen av juli hadde vi mottatt 1 435 saker, dvs. 11 % færre enn i samme periode i fjor. Totalt sett har vi mottatt 8 % færre rettssaker enn i fjor. Forvaltningssakene og skiftesakene har hatt en liten oppgang i årets syv første måneder. For en nærmere omtale av de enkelte saksfelt vises til halvårsstatistikken som også viser diagrammer over utviklingen de seneste år.

Les saksstatistikken pr 31. juli her.

Siden ble sist oppdatert: 04.01.2017, kl. 21.06