Saksstatistikk Oslo byfogdembete, 3. kvartal 2015

Fra 2010 til 2014 hadde domstolen en betydelig vekst i antall innkomne saker, 21 % for alle rettssaker samlet. Så langt i 2015 ser vi en endring. Veksten har stoppet opp og saksinngangen er redusert med ca. 10 % de 9 første månedene sammenlignet med tilsvarende periode i 2014. Nedgangen er relativt jevnt fordelt på alle typene av rettssaker, men fortsatt mottar domstolen klart flere saker enn for 5 år siden. Forvaltningssakene har på den annen side økt, og ligger per 3. kvartal 7 % høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Saksmengden for flere av våre saksfelt påvirkes av opp- og nedgangstider. Med dagens økonomiske situasjon er det spørsmål om i hvilken grad den økonomiske utviklingen i tiden fremover vil gi økt saksmengde.

Les saksstatistikken her.