Skeive Filmer vant i retten

Oslo International Film Festival AS begjærte i slutten av august midlertidig forføyning mot Skeive Filmer. Kravet gikk ut på at Skeive Filmer umiddelbart måtte skifte navn på filmfestivalen Oslo/Fusion International Film Festival, da navnet kunne forveksles med Oslo International Film Festival. Rettsmøte i saken ble avholdt 4. september.

Begjæring om midlertidig forføyning ble ikke tatt til følge. Avgjørelsen kan leses her.