Snarlig rettsmøte om Silver Pensjonsforsikring AS

Oslo byfogdembete har besluttet å innkalle Silver Pensjonsforsikring AS og Finansdepartementet til muntlige forhandlinger.

Saken har bakgrunn i den såkalte Solvens II-ordningen for norske forsikrings- og pensjonsselskaper. Ordningen stiller blant annet kapitalkrav for livsforsikringsselskap. Silver Pensjonsforsikring AS fikk i november 2015 dispensasjon med å oppfylle kapitalkravene. Denne fristen ble senere forlenget til 15. februar 2017.
For å unngå å bli satt under offentlig administrasjon, har Silver Pensjonsforsikring AS i dag bedt Oslo byfogdembete om en midlertidig avgjørelse for å stanse et slikt vedtak inntil tvisten er rettskraftig avgjort.

I ettermiddag ble det klart at Oslo byfogdembete vil innkalle partene til rettsmøte i saken. Partene er blitt bedt om å melde inn aktuelle datoer for et slikt rettsmøte.