Stort trykk på domstolene 2015

Antallet saker inn til domstolene økte i 2015. Færre tingretter og ingen lagmannsretter når målene for saksbehandlingstid. Det viser årsstatistikken 2015 for domstolene i Norge der du også kan se resultat for hver enkelt domstol.

Les mer her.