2007

Justisdepartementet: Bedre oppfølging av vitner

En arbeidsgruppe ser et klart behov for å ta bedre vare på vitner i alle ledd av en straffesak. Gruppen foreslår flere praktiske, ikke-rettslige tiltak. Forslagene sendes nå på høring.

Les mer

Kommentar om gransking av domstoler

- Domstoladminstrasjonen mener at justisministeren nå har kommet oss i møte ved å ha avgrenset granskingen av domstolenes rolle i saken, noe vi er fornøyd med. Det sier direktør Knut Sæther i en kommentar til justisministerens tilleggsmandat til utvalget som skal granske Fritz Moen-saken.

Les mer

Kortere køer hos domstolene

Køene av saker som venter på behandling i domstolene er kortere enn noen gang. Det viser halvårsstatistikken fra Domstoladministrasjonen.

Les mer

Dommernes mediegruppe

Journalister som har behov for oppklaringer eller uttalelser i tilknytning til en rettssak eller en dom kan nå få hjelp. En gruppe dommere har påtatt seg å være tilgjengelige for medier som ønsker kontakt med dommere.

Les mer

Rettens dag 27. oktober

27. oktober er det Rettens Dag i Oslo. Da kan alle som ønsker besøke Norges Høyesterett, Borgarting lagmannsrett og Oslo tinghus. Omvisning, foredrag, debatt og rollespill står på programmet. Les mer for å se hele programmet.

Les mer

Ny tvistelov trer i kraft 1.januar 2008

Loven får direkte anvendelse for Oslo byfogdembetes saker kun når det gjelder tvister som behandles i søksmålsform. Mange av saksbehandlingsreglene og prinsippene bak loven vil imidlertid også få anvendelse for de øvrige sakene som behandles ved Oslo byfogdembete.

Les mer

Raskere saksbehandling og billigere for partene

Fra 1. januar 2008 vil sivile saker i domstolene få en enklere, raskere og billigere saksbehandling. Den nye tvisteloven skal gjøre det enklere for folk flest å hevde sin rett og dermed gjøre domstolene mer tilgjengelige.

Les mer

Justisdepartementet: Bedre oppfølging av vitner

En arbeidsgruppe ser et klart behov for å ta bedre vare på vitner i alle ledd av en straffesak. Gruppen foreslår flere praktiske, ikke-rettslige tiltak. Forslagene sendes nå på høring.

Les mer

Kommentar om gransking av domstoler

- Domstoladminstrasjonen mener at justisministeren nå har kommet oss i møte ved å ha avgrenset granskingen av domstolenes rolle i saken, noe vi er fornøyd med. Det sier direktør Knut Sæther i en kommentar til justisministerens tilleggsmandat til utvalget som skal granske Fritz Moen-saken.

Les mer

Kortere køer hos domstolene

Køene av saker som venter på behandling i domstolene er kortere enn noen gang. Det viser halvårsstatistikken fra Domstoladministrasjonen.

Les mer

Dommernes mediegruppe

Journalister som har behov for oppklaringer eller uttalelser i tilknytning til en rettssak eller en dom kan nå få hjelp. En gruppe dommere har påtatt seg å være tilgjengelige for medier som ønsker kontakt med dommere.

Les mer

Rettens dag 27. oktober

27. oktober er det Rettens Dag i Oslo. Da kan alle som ønsker besøke Norges Høyesterett, Borgarting lagmannsrett og Oslo tinghus. Omvisning, foredrag, debatt og rollespill står på programmet. Les mer for å se hele programmet.

Les mer

Ny tvistelov trer i kraft 1.januar 2008

Loven får direkte anvendelse for Oslo byfogdembetes saker kun når det gjelder tvister som behandles i søksmålsform. Mange av saksbehandlingsreglene og prinsippene bak loven vil imidlertid også få anvendelse for de øvrige sakene som behandles ved Oslo byfogdembete.

Les mer

Raskere saksbehandling og billigere for partene

Fra 1. januar 2008 vil sivile saker i domstolene få en enklere, raskere og billigere saksbehandling. Den nye tvisteloven skal gjøre det enklere for folk flest å hevde sin rett og dermed gjøre domstolene mer tilgjengelige.

Les mer