2008

Kvartalsvis statistikk

Statistikk over tvangssalg og konkurser fra første kvartal 2008.

Les mer

Årsmelding 2007

Årsmeldingen for 2007 er nå ferdigstilt og er sendt ut til de aktuelle instanser.

Les mer

Mortifikasjon samles i Brønnøy tingrett

Fra 1. juli 2008 samles alle saker om mortifikasjon av dokumenter i Brønnøy tingrett.

Les mer

Halvårsstatistikk

Statistikk over tvangssalg og konkurser første halvår 2008 sammenlignet med tilsvarende periode for 2007 og 2006.

Les mer

Åpent hus søndag 14 september

I forbindelse med arrangementet "Oslo Åpne Hus 2008" er Oslo tinghus åpent for publikum søndag 14 september fra kl 12.00 til 16.00.

Les mer

Saksstatistikk for Oslo byfogdembete

Mottatte tvangssalgssaker viser en økning på ca 9% hittil iår. Tallene for mottatte konkurssaker viser en nedgang, men er ikke representative da en av våre største brukere ikke har sendt inn begjæringer de siste månedene grunnet overgang til nytt datasystem.

Les mer

Forslag om endringer i arveavgiftssatsene

I Statsbudsjettet foreslås det reduksjon i arveavgiftssatsene og fribeløpet økes. Forslaget vil eventuelt få virkning fra 1. januar 2009.

Les mer

Lovforslag om å gi samboere arverett

Stortinget har til behandling et lovforslag som innebærer at samboere i visse tilfeller vil arve hverandre. Det kan likevel fortsatt være behov for å opprette testament da arveretten vil være begrenset.

Les mer

Kvartalsvis statistikk

Statistikk over tvangssalg og konkurser fra første kvartal 2008.

Les mer

Årsmelding 2007

Årsmeldingen for 2007 er nå ferdigstilt og er sendt ut til de aktuelle instanser.

Les mer

Mortifikasjon samles i Brønnøy tingrett

Fra 1. juli 2008 samles alle saker om mortifikasjon av dokumenter i Brønnøy tingrett.

Les mer

Halvårsstatistikk

Statistikk over tvangssalg og konkurser første halvår 2008 sammenlignet med tilsvarende periode for 2007 og 2006.

Les mer

Åpent hus søndag 14 september

I forbindelse med arrangementet "Oslo Åpne Hus 2008" er Oslo tinghus åpent for publikum søndag 14 september fra kl 12.00 til 16.00.

Les mer

Saksstatistikk for Oslo byfogdembete

Mottatte tvangssalgssaker viser en økning på ca 9% hittil iår. Tallene for mottatte konkurssaker viser en nedgang, men er ikke representative da en av våre største brukere ikke har sendt inn begjæringer de siste månedene grunnet overgang til nytt datasystem.

Les mer

Forslag om endringer i arveavgiftssatsene

I Statsbudsjettet foreslås det reduksjon i arveavgiftssatsene og fribeløpet økes. Forslaget vil eventuelt få virkning fra 1. januar 2009.

Les mer

Lovforslag om å gi samboere arverett

Stortinget har til behandling et lovforslag som innebærer at samboere i visse tilfeller vil arve hverandre. Det kan likevel fortsatt være behov for å opprette testament da arveretten vil være begrenset.

Les mer