2009

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. juli 2009

Saksavviklingsstatistikken for juli 2009 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete første halvår 2009

Saksavviklingsstatistikken for første halvår 2009 er nå klar.

Les mer

Nye regler om arv og uskifte for samboere fra 1. juli 2009

Det er vedtatt endringer i arveloven som styrker samboeres arverettslige vern.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete april 2009

Saksavviklingsstatistikken for april 2009 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete mai 2009

Saksavviklingsstatistikken per 31. mai 2009 er nå klar.

Les mer

Saksstatistikk for Oslo byfogdembete

Saksstatistikk for januar 2009 er nå klar.

Les mer

Saksstatistikk for Oslo byfogdembete - februar 2009

Saksstatistikk per utgangen av februar 2009 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete per 31. juli 2009

Saksavviklingsstatistikken for juli 2009 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete første halvår 2009

Saksavviklingsstatistikken for første halvår 2009 er nå klar.

Les mer

Nye regler om arv og uskifte for samboere fra 1. juli 2009

Det er vedtatt endringer i arveloven som styrker samboeres arverettslige vern.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete april 2009

Saksavviklingsstatistikken for april 2009 er nå klar.

Les mer

Saksavviklingsstatistikk for Oslo byfogdembete mai 2009

Saksavviklingsstatistikken per 31. mai 2009 er nå klar.

Les mer

Saksstatistikk for Oslo byfogdembete

Saksstatistikk for januar 2009 er nå klar.

Les mer

Saksstatistikk for Oslo byfogdembete - februar 2009

Saksstatistikk per utgangen av februar 2009 er nå klar.

Les mer