Meny

Oslo byfogdembete legger stor vekt på at domstolens arbeid skal utføres effektivt og med høy faglig kvalitet. Vi ønsker å møte brukere og publikum på en profesjonell og vennlig måte. Dette gjelder enten du møter i rettssak, ved mekling eller henvender deg skriftlig, per telefon eller personlig.

En saksbehandler vil kunne veilede deg om fremgangsmåten i saker innenfor domstolens saksfelt. Ved behov vil også en dommer kunne bistå. Dersom det er ventetid, får du beskjed om når vi kan hjelpe deg.

Serviceerklæringen i sin helhet kan leses her

Siden ble sist oppdatert: 03.01.2018, kl. 12.34