Meny

Her finner du skjemaer og maler tilknyttet Oslo byfogdembetes virksomhet.

Skjemaene må innleveres med originalunderskrift. 

Vigsler
En del dokumentasjon må være i orden før vigsel kan finne sted.  De nødvendige skjema kan lastes ned fra Skatteetatens hjemmesider.

Dødsfall/arv

 Tvangsfullbyrdelse

 Midlertidig sikring

 Konkurs / Oppbud


For ansatte:

Gjeldsordning

De nødvendige skjema kan lastes ned fra Namsfogdens nettsider.   

Begjæring om godkjenning av bevis for at ektefelle er død

Siden ble sist oppdatert: 04.07.2017, kl. 13.47