Utlegg med utenlandsk tvangsgrunnlag

Hva er utlegg med utenlandsk tvangsgrunnlag?

Dette er saker hvor det begjæres utlegg i Norge for pengekrav fra utlandet. Saksøkte trenger ikke å bo i Norge, så lenge det finnes kontoer, eiendom, ytelser eller annet det kan tas utlegg i.

Du kan lese mer om utlegg på nettsidene til Namsfogden

Hvordan behandler Oslo byfogdembete slike saker?

Retten avgjør kun om det utenlandske tvangsgrunnlaget kan benyttes i Norge. Hvis retten tar begjæringen til følge, skjer den videre saksbehandlingen hos namsfogden.

Anke

Du kan anke rettens avgjørelse. Anken leveres til retten sammen med ankegebyret.