Kontaktinformasjon

Foto: Svein Brimi

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller trenger veiledning. Du kan skrive brev eller e-post, ringe oss eller møte opp personlig i vår ekspedisjon i 5. etasje i åpningstiden. Våre meklingsrom er lokalisert i 5. etasje, og våre rettssaler i 6. etasje.

Telefon: 22 99 92 00
Telefaks: 22 99 93 00
E-post: oslo.byfogdembete@domstol.no
Internett: www.domstol.no/obyf

Besøksadresse: Oslo tinghus, C. J. Hambros plass 4, 5. etg., 0164 Oslo
Postadresse: Postboks 2099 Vika, 0125 Oslo

Våre åpningstider

15. sept.-14. mai:      kl. 08.00-15.45
15. mai -14. sept.:     kl. 08.00-15.00

Åpningstider i jul og påske blir i forkant av høytidene publisert under Aktuelt.

Hvordan kommer du til Oslo tinghus?

Tinghuset ligger sentralt i Oslo, nær kollektivtransport:
T-bane: Alle baner. Stoppested: Stortinget, evt. Nationaltheatret.
Trikk:  Nr. 11, 17 og 18. Stoppested: Tinghuset.

Informasjon om rutetider mv:  www.ruter.no 


Kart

Her kan du se et oversiktskart over Oslo sentrum hvor Oslo tinghus er markert.