Meny

Hva er en notarialbekreftelse?

En notarialbekreftelse er en offentlig bekreftelse av et dokument eller en underskrift. Denne bekreftelsen gis av notarius publicus. I Oslo er det Oslo byfogdembete som er notarius publicus.

Hvorfor må et dokument notarialbekreftes?

En notarialbekreftelse kan være nødvendig på dokumenter som skal brukes i utlandet. Det vil vanligvis være utenlandske myndigheter, organisasjoner eller firmaer som krever at et dokument må notarialbekreftes. Ofte trenger et dokument en ytterligere bekreftelse i form av en apostille fra fylkesmannen, eller legalisering gjennom Utenriksdepartementet, avhengig av hvilket land dokumentet skal benyttes i.

Hvilke typer notarialbekreftelser gir Notarius publicus i Oslo?

Notarius publicus i Oslo gir forskjellige typer notarialbekreftelser. Hvilken bekreftelse som gis, avhenger av hva slags dokument det dreier seg om, og hva du legger frem av dokumentasjon. I menyen til venstre finner du informasjon om de vanligste typene notarialbekreftelser vi gir.

Hvordan får jeg en notarialbekreftelse?

Ved noen typer notarialbekreftelser må du møte personlig og legitimere deg. Ved å lese om de ulike typene notarialbekreftelser vil du finne mer informasjon om dette.

Må jeg bestille tid for å få utført en notarialbekreftelse?

Notarialbekreftelser krever ingen timebestilling, og utføres i ekspedisjonen vår mens du venter. Særlig omfattende bekreftelser kan hentes dagen etter.

Hva koster det å få utført en notarialbekreftelse?

Per 01.01.2018 er det gebyr på kr 282 per notarialbekreftelse. Beløpet må betales forskuddsvis i vår ekspedisjon. Vi oppfordrer våre brukere til å betale med bankkort/kredittkort. 

 

Siden ble sist oppdatert: 29.12.2017, kl. 13.37