Bekreftelse av legeautorisasjon

Hva er notarialbekreftelse av legeautorisasjon?

Dette er en bekreftelse på at legen har autorisasjon til å praktisere som lege i Norge.

Hvordan får du denne bekreftelsen?

For å få denne bekreftelsen, må du ta med originaldokumentet som du ønsker å få bekreftet. Dokumentet må ha originalsignatur fra legen, og ha stempel hvor legens id-nummer vises.

Når kan det være nødvendig å bekrefte legens autorisasjon?

Utenlandske myndigheter kan kreve denne bekreftelsen i forbindelse med arbeids- eller oppholdstillatelse i annet land, eller ved adopsjon av barn fra utlandet.

Hva koster en notarialbekreftelse?

Se oversikten 'Gebyr og betaling'.