Meny

Hva er notarialbekreftelse av rett kopi?

Dette er en bekreftelse hvor notarius publicus bekrefter rett kopi av et originaldokument. Notarius publicus kan ikke bekrefte rett kopi av alle typer dokumenter, men gjør en vurdering av det enkelte dokument.

Hvordan får jeg en slik bekreftelse?

For å få denne bekreftelsen, må du ta med originaldokumentet som du ønsker å få bekreftet rett kopi av, og opplyse om hva kopien skal brukes til. Notarius publicus tar kopi av dokumentet. 

Hvilke dokumenter kan det være nødvendig å bekrefte rett kopi av?

Eksempler på dokumenter som ofte tas rett kopi av, er norske pass, norske vitnemål, fødselsattester og bostedsattester som skal brukes i utlandet.

Hvilke dokumenter bekrefter notarius publicus ikke rett kopi av?

Notarius publicus bekrefter ikke rett kopi av utenlandske vitnemål, utenlandske pass eller andre utenlandske dokumenter.

Kopiering av attester og vitnemål for skole- eller jobbsøknader til bruk i Norge bekreftes heller ikke hos notarius publicus. Kopier til slik bruk kan attesteres av den som har utstedt dokumentet eller et kopieringsbyrå.

Hva koster en notarialbekreftelse?

Se vår oversikt 'Gebyr og betaling'.

Siden ble sist oppdatert: 14.08.2017, kl. 10.43