Bekreftelse av rett kopi

Hva er notarialbekreftelse av rett kopi?

Dette er en bekreftelse hvor notarius publicus bekrefter rett kopi av et originaldokument. Notarius publicus bekrefter ikke rett kopi av alle typer dokumenter, men gjør en vurdering av hvert enkelt dokument.

Hvordan får du denne bekreftelsen?

For å få denne bekreftelsen, må du ta med originaldokumentet som du ønsker å få bekreftet rett kopi av. Notarius publicus tar kopi av dokumentet. 

Når kan det være nødvendig å bekrefte rett kopi?

Dokumenter det ofte tas rett kopi av, er norske pass, norske vitnemål, fødselsattester og bostedsattester som skal brukes i utlandet.

Ønsker du å få bekreftet rett kopi av et pass som ikke er ditt eget, må du ta med fullmakt fra passinnehaver.

Bekrefter vi rett kopi av alle typer dokumenter?

Notarius publicus bekrefter ikke rett kopi av utenlandske vitnemål, utenlandske pass eller andre utenlandske dokumenter.

Hva koster en notarialbekreftelse?

Se oversikten 'Gebyr og betaling'.