Meny

Hva er notarialbekreftelse av underskrift og signaturrett i firma?

Dette er en bekreftelse hvor notarius publicus bekrefter signaturen til den som har undertegnet dokumentet, og samtidig bekrefter at personen kan signere på vegne av firmaet.

Hvordan får jeg en slik bekreftelse?

For å få denne bekreftelsen, må du møte personlig og vise gyldig legitimasjon og firmaattest fra Brønnøysundregisteret. Firmaattesten må være i original og ikke være eldre enn 3 måneder. Dokumentet må du signere foran notarius publicus.

Hva er gyldig legitimasjon hos notarius publicus?

Gyldig legitimasjon hos notarius publicus er pass, førerkort utstedt i Norge (bankkortstørrelse) og bankkort med bilde utstedt i Norge. Nasjonalt ID-kort fra andre land er ikke gyldig legitimasjon hos notarius publicus.

På hvilke dokumenter kan det være nødvendig med bekreftelse av underskrift og signaturrett i firma?

Notarialbekreftelse av underskrift og signaturrett i firma kan være nødvendig på forretningsavtaler, fullmakter eller patentsøknader som skal brukes i utlandet.

Hva koster en notarialbekreftelse?

Se vår oversikt 'Gebyr og betaling'.

Siden ble sist oppdatert: 14.08.2017, kl. 10.45