Bekreftelse av underskrift og signaturrett i firma

Hva er notarialbekreftelse av underskrift og signaturrett i firma?

Dette er en bekreftelse hvor notarius publicus bekrefter signaturen til den som har undertegnet dokumentet, og samtidig bekrefter at personen kan signere på vegne av firmaet.

Hvordan får du denne bekreftelsen?

For å få denne bekreftelsen, må du møte personlig og vise gyldig legitimasjon og firmaattest fra Brønnøysundregisteret. Firmaattesten må være i original og ikke være eldre enn 3 måneder. Du må signere dokumentet foran notarius publicus.

Hva er gyldig legitimasjon hos notarius publicus?

Gyldig legitimasjon er pass, førerkort utstedt i Norge (bankkortstørrelse) eller bankkort med bilde utstedt i Norge. Nasjonalt ID-kort fra andre land er ikke gyldig legitimasjon hos notarius publicus.

Når kan det være nødvendig med bekreftelse av underskrift og signaturrett i firma?

Notarialbekreftelse av underskrift og signaturrett i firma kan være nødvendig på forretningsavtaler, fullmakter eller patentsøknader som skal brukes i utlandet.

Hva koster en notarialbekreftelse?

Se oversikten 'Gebyr og betaling'.