Meny

Hva er notarialbekreftelse av underskrift?

Dette er en bekreftelse hvor notarius publicus bekrefter signaturen til den som har undertegnet et dokument.

Hvordan får jeg en slik bekreftelse?

For å få denne bekreftelsen, må du møte personlig og vise legitimasjon.
Dokumentet må du signere foran notarius publicus.

Hva er gyldig legitimasjon hos notarius publicus?

Gyldig legitimasjon hos notarius publicus er pass, førerkort utstedt i Norge (bankkortstørrelse) og bankkort med bilde utstedt i Norge. Nasjonalt ID-kort fra andre land er ikke gyldig legitimasjon hos notarius publicus.

På hvilke dokumenter kan det være nødvendig med bekreftelse av underskrift?

Notarialbekreftelse av underskrift kan være nødvendig på fullmakter til representanter i utlandet, fullmakter og skjøter vedrørende kjøp og salg av eiendom i utlandet, dokumenter i forbindelse med adopsjon av utenlandske barn eller dokumenter vedrørende arv fra utlandet.

Hva koster en notarialbekreftelse?

Se vår oversikt 'Gebyr og betaling'.

Siden ble sist oppdatert: 14.08.2017, kl. 10.45