Forsikring på ære og samvittighet

Hva er forsikring på ære og samvittighet?

Forsikring på ære og samvittighet vil si at personen som gir en forsikring til notarius publicus går god for innholdet i et dokument. Det er forbundet med straffeansvar å avgi falsk forsikring.

Hvordan får du denne bekreftelsen?

For å få denne bekreftelsen, må du møte personlig og vise gyldig legitimasjon. Du må også ta med dokumentet som skal bekreftes av notarius publicus.  

Hva er gyldig legitimasjon?

Gyldig legitimasjon er pass, førerkort utstedt i Norge (bankkortstørrelse) eller bankkort med bilde utstedt i Norge. Nasjonalt ID-kort fra andre land er ikke gyldig legitimasjon hos notarius publicus.

Når kan det være nødvendig å avgi forsikring?

Det fremgår vanligvis av ordlyden i dokumentet at mottaker i utlandet krever at du avgir en forsikring. Formuleringer som 'sworn before me', 'sworn and subscribed' og 'I solemnly declare' er vanlige i dokumenter hvor forsikring på ære og samvittighet kreves.

Hva koster en notarialbekreftelse?

Se oversikten 'Gebyr og betaling'.