Meny

Hva er forsikring på ære og samvittighet?

Forsikring på ære og samvittighet vil si at personen som gir en forsikring til notarius publicus går god for innholdet i et dokument. Det er forbundet med straffeansvar å avgi falsk forsikring.

Hvordan får jeg en slik bekreftelse?

For å få denne bekreftelsen, må du møte personlig og vise gyldig legitimasjon. Du må også ta med dokumentet som skal bekreftes av notarius publicus.  

Hva er gyldig legitimasjon?

Gyldig legitimasjon hos notarius publicus er pass, førerkort utstedt i Norge (bankkortstørrelse) og bankkort med bilde utstedt i Norge. Nasjonalt ID-kort fra andre land er ikke gyldig legitimasjon hos notarius publicus.

Når kan det være nødvendig å avgi forsikring?

Det vil vanligvis fremgå av ordlyden i dokumentet at mottaker i utlandet krever at du avgir en forsikring. Formuleringer som 'sworn before me', 'sworn and subscribed' og 'I solemnly declare' er typiske i dokumenter hvor forsikring på ære og samvittighet kreves.

Hva koster en notarialbekreftelse?

Se vår oversikt 'Gebyr og betaling'.

Siden ble sist oppdatert: 14.08.2017, kl. 10.41