Bekreftelse av originaldokument

Hva er notarialbekreftelse av originaldokument?

Dette er en bekreftelse hvor notarius publicus bekrefter at dokumentet er originalt. Notarius publicus kan ikke bekrefte alle typer originaldokumenter, men gjør en vurdering av det enkelte dokument.

Hvordan får du denne bekreftelsen?

For å få denne bekreftelsen, må du ta med originaldokumentet som du ønsker å få bekreftet. Notarius publicus i Oslo krever at dokumentet har originalsignatur og stempel fra utsteder. 

Når kan det være nødvendig å bekrefte originaldokumenter?

Dokumenter som ofte bekreftes som originaldokumenter, er norske eksamenspapirer, fødselsattester, bostedsattester og politiattester som skal brukes i utlandet.

Hvilke originaldokumenter bekrefter vi ikke?

Notarius publicus bekrefter ikke utenlandske vitnemål eller andre utenlandske dokumenter.

Hva koster en notarialbekreftelse?

Se oversikten 'Gebyr og betaling'.