Meny


Hva er notarialbekreftelse av originaldokument?

Dette er en bekreftelse hvor notarius publicus bekrefter at dokumentet er originalt. Notarius publicus kan ikke bekrefte alle typer originaldokumenter, men gjør en vurdering av det enkelte dokument.

Hvordan får jeg en slik bekreftelse?

For å få denne bekreftelsen, må du ta med originaldokumentet som du ønsker å få bekreftet. Notarius publicus i Oslo krever at dokumentet har originalsignatur og stempel fra utsteder. Du må også opplyse hvor dokumentet skal brukes.

Hvilke originaldokumenter kan det være nødvendig å bekrefte?

Eksempler på dokumenter som ofte bekreftes som originaldokumenter, er norske eksamenspapirer, fødselsattester, bostedsattester og politiattester som skal brukes i utlandet.

Hvilke originaldokumenter bekrefter ikke notarius publicus?

Notarius publicus bekrefter ikke utenlandske vitnemål eller andre utenlandske dokumenter.

Hva koster en notarialbekreftelse?

Se vår oversikt 'Gebyr og betaling'.

Siden ble sist oppdatert: 14.08.2017, kl. 10.44