Meny

I likhet med de andre nordiske land og flertallet av europeiske land for øvrig, har vi innført skriftlige profesjonsetiske prinsipper for dommere i Norge. Ved utarbeidelse av disse prinsippene har det vært naturlig å ta utgangspunkt i domstollovens § 55 tredje ledd. Her heter det at: "En dommer er uavhengig i sin dømmende virksomhet. En dommer skal utføre sin dommergjerning upartisk og på en måte som inngir alminnelig tillit og respekt."

Tilsynsutvalget ser det som en av sine oppgaver å vektlegge generelle spørsmål og problemstillinger knyttet til dommeretikk.

De etiske prinsippene for dommeratferd er vedtatt av Den norske Dommerforening, Teknas etatsforening for jordskifterettene og Domstoladministrasjonen, og er utarbeidet i samarbeid mellom disse. Prinsippene gjelder for alle fagdommere i de alminnelige domstolene og i jordskiftedomstolene, både i og utenfor den dømmende virksomhet, og ble gjeldende fra oktober 2010.

Her finner du de vedtatte etiske prinsippene for dommeratferd (pdf).

Prinsippene har som formål å fremme at dommerne opptrer på en måte som skaper tillit til domstolene og deres avgjørelser. Prinsippene skal også tjene til opplysning om hva som er god dommerskikk.

 

Siden ble sist oppdatert: 24.10.2017, kl. 10.58