Meny

Utvalgets arbeid er regulert i domstollovens kap 12 ”Om klage og disiplinærordning for dommere”.

Domstolloven § 55

Etiske prinsipper for dommeratferd

Siden ble sist oppdatert: 07.10.2015, kl. 13.44