Tilsynsutvalgets medlemmer

 

Tilsynsutvalget består av følgende personer (personlig varamedlem i parentes):


 • Sorenskriver Unni Sandbukt, Nord-Troms tingrett, leder
  (Tingrettsdommer/nestleder Anne Marie Selvaag, Sør-Trøndelag tingrett)
 • Lagdommer Randi Grøndalen, Frostating lagmannsrett
  (Lagdommer Bjørn Eirik Hansen, Eidsivating lagmannsrett)
 •  Jordskifterettsleder Trond Berge, Sør-Rogaland jordskifterett
  (Jordskifterettsleder Liv Oddveig Nergaard, Nord-Troms jordskifterett) 
 • Professor Svein J. Magnussen, Psykologisk inst. Universitetet i Oslo
  (Regiondirektør Gerd Ingunn Opdal, Etne)
 • Direktør Turid Ellingsen, Tyristrand
  (Renholder Aud Helene Marthinsen, Kåfjord kommune)
 • Advokat Ketil Myhre, Gjøvik
  (Advokat Bjørn Hübert Senum, Kristiansand)