Sekretariat for Utmarksdomstolen for Finnmark

Finnmarkskommisjonens avgjørelser kan bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark. Utmarksdomstolen er foreløpig ikke opprettet. Midlertidig sekretariat for domstolen er Indre Finnmark tingrett. Stevninger knyttet til Finnmarkskommisjonens avgjørelser sendes derfor dit. 

Fristen for å bringe tvister inn for Utmarksdomstolen er ett år og seks måneder etter at Finnmarkskommisjonens rapport er avgitt, se  finnmarkslovens § 38.

For felt 1 Stjernøya/Seiland og felt 2 Nesseby gjelder følgende frister for å bringe inn tvister for Utmarksdomstolen:

Felt 1 Stjernøya/Seiland: 20. september 2013.

Felt 2 Nesseby: 13. august 2014.

Mer informasjon på domstol.no/finnmarkskommisjonen.
Se også domstol.no/utmarksdomstolen

Rekruttering

Rekrutteringsarbeidet til den nye Utmarksdomstolen for Finnmark er i gang, se ledige stillinger på Jobbnorge.no.

Kontakt Domstoladministrasjonen hvis du har flere spørsmål.