Ambulerende domstol

Medlemmene og varamedlemmene til utmarksdomstolen utfører sitt arbeid for domstolen i tillegg til sine ordinære arbeidsforhold andre steder.

Utmarksdomstolens sekretariat er lokalisert i Tromsø. Utmarksdomstolen har imidlertid ikke noe fast rettssted. Slik sett kan domstolen betegnes som en ambulerende domstol, en omreisende domstol. Hovedforhandlingene blir holdt på det sted i Finnmark som er mest hensiktsmessig ut fra den konkrete saken som behandles.