Meny
valdresforside.jpg

Valdres tingrett  er førsteinstansdomstol for fjellregionen Valdres, som består av kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Befolkningen er på ca. 18 000. Domstolen ble opprettet i 1786.

Domstolen har fra 1980 hatt kontorsted i rådhuset på Fagernes. Fra høsten 2014 i felles lokaler med Valdres jordskifterett.

De dømmende oppgavene i Valdres tingrett består i hovedsak av å avgjøre straffesaker og å løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene er blant annet dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, notarialforretninger og vigsler.

Domstolen har 2 dommerstillinger og 2,5 saksbehandlerstillinger.

Siden ble sist oppdatert: 26.07.2017, kl. 10.35