Om domstolen

Domstolen består av sorenskriver, 1 dommerfullmektig og 4 saksbehandlere.

Tingretten har ulike oppgaver. De dømmende oppgavene består i hovedsak av å avgjøre straffesaker og løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene består blant annet av dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest og notarialforretninger.

Alta tingrett er førsteinstansdomstol for Alta og Loppa kommuner. Tinghuset ligger i Alta.

Åpningstid: 08.00-15.00

Har du spørsmål om vårt nettsted, vær vennlig å kontakte oss på e-post alta.tingrett@domstol.no