Notarialbekreftelse

Notarial.jpg

En notarialbekreftelse er en offentlig bekreftelse av et dokument.

Bekreftelsen gis av notarius publicus. I Norge er tingrettene og Oslo byfogdembete notarius publicus. På denne siden viser vi hvordan du går fram for å få en notarialbekreftelse.

Hvorfor må et dokument notarialbekreftes?

Notarialbekreftelse kan være nødvendig på dokumenter som skal brukes i andre land. Vanligvis er det utenlandske myndigheter, organisasjoner eller firmaer som krever dette. Ofte trenger et dokument en ytterligere bekreftelse. Dette kan være i i form av en apostille fra fylkesmannen eller legalisering gjennom Utenriksdepartementet (avhengig av i hvilket land dokumentet skal brukes).

Hvilke typer notarialbekreftelser gir notarius publicus?

Notarius publicus gir forskjellige typer notarialbekreftelser, avhengig av type dokument og hva du legger frem av dokumentasjon.Se oversikt nederst.

Hvordan får du en notarialbekreftelse?

Noen typer notarialbekreftelser krever at du møter personlig og legitimerer deg, se mer informasjon i oversikten nederst. Du trenger ingen timebestilling, alt gjøres i tingrettens ekspedisjon mens du venter.

Hva koster det?

Å få en notarialattest koster 282 kroner (Dette er 0,25 av et rettsgebyr. Ett rettsgebyr er på 1130 kroner).
Den som skal ha bekreftet mange utskrifter må betale for hver enkelt, hvis ikke mottakerlandet aksepterer en attest for det hele fra en innholdsfortegnelse. Noen land gjør det.

Gebyret skal betales på forskudd. Alle oppfordres til å betale med bankkort. Debetkort og kredittkort (Visa og MasterCard) kan brukes.

Ulike typer notarialbekreftelser

Bekreftelse av underskrift

Underskrift og signaturrett i firma

Bekreftelse av statsautorisert translatør

Bekreftelse av originaldokument

Bekreftelse av rett kopi

Forsikring på ære og samvittighet

Bekreftelse av legeautorisasjon

Leveattest