Om Bergen tingrett

Bilde av Bergen tingrett

Besøksadresse:
Bergen tingrett
Servicesenteret (1.etg.)
Tinghuset
Tårnplassen 2

Postadresse:
Bergen tingrett
Postboks 7412
5020 Bergen

Åpningstider hele året:

  • Servicesenter/telefon: Mandag til fredag kl 08:30 - 15:00.

Telefon (kl. 8.30-15.00)

  • Sentralbord: 55 69 97 00
  • Skifte/dødsfall: 55 69 97 28

E-post:     bergen.tingrett@domstol.no
Internett:   www.domstol.no/bergen

Pressemelding om nye Bergen tingrett fra 1. januar 2017.