Om Bergen tingrett

Bilde av Bergen tingrett

Besøksadresse:
Bergen tingrett
Servicesenteret (1.etg.)
Tinghuset
Tårnplassen 2


Postadresse:
Bergen tingrett
Postboks 7412
5020 Bergen

Telefon:   55 69 97 00
Telefaks:  55 69 97 01

E-post:      bergen.tingrett@domstol.no
Internett:   www.domstol.no/bergen

Åpningstid hele året:
Ekspedisjon: Mandag til fredag kl 08:30 - 15:00.
Telefon/sentralbord: Mandag til fredag kl 08:00 – 15:00. 

Pressemelding om nye Bergen tingrett fra 1. januar 2017.