Aktuelt

Endringer på hjemmesiden

Den 14. februar 2019 endres domstolenes hjemmesider

Les mer

Retningslinjer for sivile saker

Nye retningslinjer har blitt utarbeidet for behandlingen av sivile saker i Borgarting lagmannsrett.

Les mer

Praktisk info om Jensen/Cappelen-saken

Informasjon til publikum som vil følge Jensen/Cappelen-saken i sal 250 i Oslo tingrett

Les mer

Ny postadresse fra 1. juli 2018

Borgarting lagmannsrett har endret postleverandør og får ny postadresse fra 1. juli 2018

Les mer