Praktisk info om Jensen/Cappelen-saken

Informasjon til publikum som vil følge Jensen/Cappelen-saken i sal 250 i Oslo tingrett

Tirsdag 28. august 2018 kl. 09.00 starter ankeforhandlingen i Jensen/Cappelen-saken i Borgarting lagmannsrett. Saken skal gå frem til 1. februar 2019 og skal behandles med lagrette (jury).

Merk at saken skal gå i rettssal 250 i Oslo tingrett.

Publikumsplasser og sikkerhetskontroll

Rettssaken er i utgangspunktet åpen for publikum, men det kan bli besluttet lukkede dører for kortere eller lengre sekvenser underveis.

Alle besøkende til Oslo tingrett må gjennom sikkerhetskontroll. Det er derfor lurt å beregne ekstra tid, da det om morgenen rett før kl. 09.00 kan bli noe kø. Det vil i tillegg være ID-kontroll av alle som skal inn i rettssalen. Ta derfor med gyldig legitimasjon.

Fremdriftsplan

28. august 2018: utvelgelse av lagretten, innledningsforedrag, bemerkninger fra forsvarer

30. august 2018: Eirik Jensens forklaring

20. september 2018: Gjermund Cappelens forklaring

18. oktober - 12. desember 2018: påtalemyndighetens bevisførsel

13. desember - 20. desember 2018: forsvarer – bevisførsel

Uke 1 - 5 2019: Evt. gjenstående bevisførsel, prosedyrer, rettsbelæring, lagrettens kjennelse, bevisførsel og prosedyrer straffeutmåling

Ta forbehold om endringer.

Les lagmannsrettens kjennelse av 30. august 2018 om lukkede dører her.

Følg oss på Twitter for oppdateringer underveis i saken: https://twitter.com/Borgartinglagmr

Rettsfrie dager

Mandager er i utgangspunktet rettsfri. I tillegg er det rettsfri uke 40 og 52, samt følgende dager: fredag 21. desember 2018 og onsdag 2. januar 2019. Vær oppmerksom på at det kan skje endringer underveis.

Rettens aktører

Lagdommer Kristel Heyerdahl (rettens leder), lagdommere Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull.

Aktorer: Guro Glærum Kleppe, Jan Egil Presthus, Lars Erik Alfheim

Forsvarere for Eirik Jensen: John Christian Elden, Sidsel Katralen, Thomas Randby

Forsvarer for Gjermund Erik Cappelen: Benedict de Vibe, Kaja de Vibe Malling

Fotoforbud

Domstolloven setter forbud mot filming og fotografering mens retten er satt. Brudd på fotoforbudet kan medføre rettergangsbot og inndragelse av kamera/mobil. Det er forbudt å filme og fotografere jurymedlemmene før, under og etter forhandlingene. Det er heller ikke lov til å fotografere eller filme de tiltalte i rettsmøtet, i pauser eller på vei til og fra tinghuset. Det er kun NRK og NTB som i denne saken har fått tillatelse til å filme og fotografere mens retten er satt.

Mat og drikke

Publikumskafeen i tinghusets 2. etasje er åpen fra kl. 08.00 til kl. 14.15.

Trådløst nettverk

Det trådløse nettverket heter Domstol gjestenett. Åpne nettleseren for å logge deg inn. Logg deg på som gjest. Du får da tilsendt en SMS med en kode som kan brukes sammen med ditt mobilnummer på tre forskjellige enheter i 12 timer. Her finner du mer informasjon.