Når går rettssaken?

Fasadebilde av Borgarting lagmannsrett

Oversikt over pågående og berammede rettssaker

Nederst på denne siden finner du berammingslister med oversikt over pågående og berammede rettssaker (saker der startdato er fastsatt). En meny er for publikum og en er for pressen.

På berammingslistene kan du se når en rettssak går, hva saken gjelder og hvem som representerer partene.

Lenke til saklisten for Norges Høyesterett.

Vær oppmerksom på at det i langvarige saker av og til legges inn dager uten rettsmøte. Det er imidlertid ikke sikkert dette framgår av berammingslisten.