AKTØRPORTALEN

Fra 1. november 2014 er Borgarting lagmannsrett omfattet av prøveordningen med elektronisk kommunikasjon med domstolene, jf. forskrift 12. februar 2012 nr. 140.

Generell informasjon om Aktørportalen finnes på www.domstol.no/aktorportalen.