Rettsgebyr

Illustrasjon av penger

Rettsgebyr er et behandlingsgebyr som må betales av den som går til sak, eller av den som anker en rettsavgjørelse. Hvis man vinner saken, kan motparten bli pålagt å betale rettsgebyret som en del av sakskostnadsavgjørelsen. Rettsgebyret er fra 1. januar 2018 på 1 130 kroner.

Rettsgebyr i lagmannsrettene og Høyesterett

Ankeforhandling (24 R) = kr 27 120. Det gjelder også anke i saker som behandles etter reglene om småkravsprosess. Imidlertid skal det bare betales 4 R hvis lagmannsretten opphever dommen etter tvisteloven § 29-12 annet ledd (lenke til lovdata.no).

For saker som ikke ender med dom:

  • Ved avledet anke betales rettsgebyr på (24 R) = kr 27 120
  • Blir anken avvist, nektet fremmet eller hevet, så betales (2 R) = kr 2 260
  • Anke over kjennelser og beslutninger  (6 R) = kr 6 780
  • Hvis saken blir forlikt/trekkes innen 4 uker før hovedforhandling (2 R) = kr 2 260
  • Hvis saken blir forlikt/trekkes senere enn 4 uker før hovedforhandling (12 R) = kr 13 560
  • Hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr (eksempelvis skal det ved forlik på dag 2 under hovedforhandling betales kr 15 255 (dette er halvparten av 27 R / kr  30 510. Se tabell i neste avsnitt).

 

Tillegg for ankeforhandling som varer mer enn 1 dag:

 

1 dag

 (24 R)

 27 120

 

2 dager

 (27 R)

 30 510

 

3 dager

 (30 R)

 33 900

 

4 dager

 (33 R)

 37 290

 

5 dager

 (36 R)

 40 680

 

6 dager

 (40 R)

  45 200

 

7 dager

 (44 R)

 49 720

 

8 dager

 (48 R)

 54 240

 
Lenke til lov om rettsgebyr på lovdata.no