Korttidskonstitusjoner

Korttidskonstitusjoner som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett

Det er ledig to tremåneders konstitusjoner som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett. Rask tiltredelse er ønskelig.

Domstolen blir ledet av en førstelagmann, og har i tillegg direktør, sju lagmenn, 58 lagdommere, og 44 saksbehandlere. En enhet med 15 juridiske utredere er under etablering. Domstolen har lokaler i Oslo.

Stilling som lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 173 000. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres, vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Ytterligere opplysninger om konstitusjonene kan fås ved henvendelse til førstelagmann Marianne Vollan, tlf. 21 55 80 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til Borgarting lagmannsrett, postboks 8017 Dep, 0030 Oslo eller pr. e-post til borgadm@domstol.no.

Søknadsfrist: 17. desember 2018.