Nye retningslinjer for sivile saker

Nye retningslinjer har blitt utarbeidet for behandlingen av sivile saker i Borgarting lagmannsrett.

Les retningslinjene her.