For skolene

Bilde av gammel lovbok

Borgarting lagmannsrett tar imot skoleklasser som vil følge en rettssak. Av hensyn til planlegging og forberedelse bør klassen sende inn forespørsel ca. én måned i forveien. Henvendelser bes rettet borgadm@domstol.no

På sidene For skolene på Norges domstolers hjemmesider vil lærere og elever finne nyttig informasjon om domstolene og domstolsbesøk.